14 vuoden hanke on valmis!

Erkki Melartin -seura ry sai vuosina 2006, 2008 ja 2015 Suomen kulttuurirahastolta yhteensä 34 000 euron suuruisen apurahan säveltäjä Erkki Melartinin sinfonioiden uusien editioiden valmistamiseen. Hanke on valmistunut, kun sinfonian nro 6 partituuri on valmistunut ja laitettu kaikkien kiinnostuneiden ulottuville seuran verkkosivuille esipuheineen.

Seurassa on valmistettu hankkeen valmistumisen kunniaksi myös laajempi puheenjohtaja Tuire Ranta-Meyerin kirjoittama yhteenvetoartikkeli, joka löytyy tämän linkin takaa. Artikkelissa on julkaistu mm. oheinen yhteenveto saavutuksista:

  • 6 puhtaaksikirjoitettua sinfoniaa orkesterimateriaaleineen
  • 4 muuta puhtaaksikirjoitettua suurta orkesteriteosta
  • 10 tutkimuksellista esipuhetta puhtaaksikirjoitettuihin partituureihin suomeksi ja englanniksi
  • Partituurien ja esipuheiden avoin saatavuus seuran kotisivuilla
  • 200 sivua puhtaaksikirjoitushankkeeseen nivoutuvaa Melartin-tutkimusta vertaisarvioidussa Musiikki-lehdessä
  • 20 Melartin-esitystä puhtaaksikirjoitetusta materiaalista eri sinfoniaorkestereiden konserteissa
  • Levytys vuonna 2016: RSO, Hannu Lintu, Soile Isokoski. Ondine (ODE 1283-2)
  • Heikki Poroilan laatimassa Melartinin teosluettelossa (2016) uusimpaan tutkimukseen perustuvaa tietoa Melartinin orkesterisävellyksistä
  • Helsingin Sanomien artikkeli hankkeesta vuonna 2016 (ks. https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000002916226.html)

Suomen Kulttuurirahaston sivuilla on julkaistu em. yhteenvedosta tiivistelmä.