Tuire Ranta-Meyerille Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkki

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on myöntänyt 6.12.2020 Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkin Melartin-seuran puheenjohtaja Tuire Ranta-Meyerille.

Tuire Ranta-Meyer on ammattikorkeakoulutuksen pitkän linjan visionäärinen kehittäjä ja etenkin kulttuurin ja luovan alan koulutuksen puolestapuhuja. Hän on toiminut Metropolia Ammattikorkeakoulussa johtotehtävissä yli 20 vuoden ajan, viimeksi yhteiskuntasuhteista ja strategisista verkostoista vastaavana johtajana. Ranta-Meyerillä on ollut keskeinen rooli siinä, että lahjoituksiin perustuva varainhankinta-mahdollisuus tuotti Metropolialle vuonna 2018 kaksi miljoonaa euroa.

Erkki Melartin -seura ry onnittelee lämpimästi puheenjohtajaansa tämän kunnianosoituksen johdosta!

(Kuva Teemu Hartikainen)